Филиалът в Пловдив дипломира 300 инженери, бакалаврите очакват стартова заплата 1000 лева

136057518116

100% от инженерите магистри на Техническия университет вече имат сключени договори за работа. Това заяви директорът проф. Въльо Николов на дипломирането на випуск 2015. Над 80 на сто от бакалаври също са наети на работа, като по-голямата част от тях остават да работят в региона на Пловдив.

300 дипломанти от филиала на Техническия университет в Пловдив поемат към реалната икономика. 117 студенти са студентите от факултета по машиностроене и уредостроене, а 182- от факултета “Електроника и автоматика”.

Според доцент д-р Пепо Йорданов – декан на “Машиностроене и уредостроене”, инженерният випуск 2015 е много добре подготвен. Сред завършващите бакалаври има петима отличници – четиримата са със златен медал, а един – със сребърен. Петима са магистрите отличници, двама от които получават и златен медал за високи резултати от следването си. Четирима от завършващите магистратура вече са докторанти във филиала.

Средният успех на инженерите от випуск 2015 е „много добър”, като почти половината от дипломантите са жени.  Една от тях е майка на 3 деца.

Според проучване на студентския съвет на вуза очакванията на завършващите инженери са за стартова заплата над 1000 лева, защото най-често, освен инженерни знания, от тях се изискват и мениджърски умения.