Правителството отпусна средства и за увеличаване размера на стипендиите. И за кабинети по природни науки в училище

Правителството отпусна допълнително 100 милиона лева по бюджета на Министерството на образованието и науката за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития, както и за увеличаване на стипендиите. Целта е да се гарантира достъпът до образование и да се повиши качеството на обучение, както и да се подобрят социално-битовите условия на студентите. Отпускането на допълнителни средства за стипендии ще даде възможност за увеличение на индивидуалния им размер. Промените ще бъдат съгласувани и с Националното представителство на студентските съвети.

Припомняме, че през октомври миналата година студенти от пловдивските висши училища организираха дебат по повод плачевното състоянието на част от общежитията в града. По мнението им базата, която се стопанисва от държавното дружество „Студентски общежития и столове”, е мизерна. Тоалетните и баните са общи, мебелите са отпреди десетилетия, дограмата е в лошо състояние, течовете са ежедневие. Според младите хора хигиената на стола, който също е в активите на дружеството, е потресаваща, а качеството на храната – ниско. Проблеми в кампусите, които се стопанисват от вузовете няма.

Други 16 млн. лева са предназначени по бюджетите на общините за модернизиране на училища и изграждане на нови учебни центрове в областта на природните науки, дигиталните технологии и математиката.

Кабинетът отпуска и 840 000 лева за изграждане на спортно съоръжение в дворното място на ОУ „Отец Паисий“ в село Тополово, община Асеновград. То ще може да бъде използвано както за физкултурен салон, така и за тренировки на отбори. Като мотив за инвестицията е изтъкнат фактът, че Тополово и в околните населени места няма изградена база, която да отговаря на съвременните изисквания за упражняване на спорт.