Хората без образование над 16 години обратно в училище. 600 часа покриват начален етап

DSCF9113

Около 10 000 неграмотни възрастни над 16 години ще се върнат в клас до края на 2018 година. Това предвижда планът за действие в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот, приет от правителството. До края на годината трябва да бъдат усвоени 7,5 от отпуснатите за целия период общо 25 млн. лева по Оперативна програма “Нов шанс за успех”. Курсът с уроци от началния етап е с хорариум 600 учебни часа. Обучението в прогимназията – от V до VIII, е по 360 учебни часа за всеки клас. Към средата на март над 3300 души вече са преминали курсовете, които се провеждат в 123 училища в страната. В Пловдив по проекта в последните две години работят СУ „Найден Геров“, ОУ „Пенчо Славейков“, ОУ „Панайот Волов“ и ОУ „Гео Милев“.

В годишния план се предвижда 15 000 роми в предучилищно обучение да бъдат включени в мерки за образователна интеграция. Те обхващат различни дейности, сред които допълнително обучение по български език и други предмети, работа с родителите за разясняване на ползата от образование и други.

Повече от 1760 безработни, предимно младежи, ще бъдат включени пък в стажове или в обучения по време на работа. Очаква се броят на учениците, които ще участват в практики, да достигне 8000 души.