Първото класиране ще бъде обявено утре, записването е от 14 до 16 юли

10 отлични оценки изкалаха кандидат-студентите, които днес държаха редовните изпити по математика и по химия и опазване на околната среда за прием в Университета по хранителни технологии. По математика отличниците са 6, двойки няма, а по химия –  4, като скъсаният е само един един.

Двата редовни изпита също се проведоха online, за да има равнопоставеност между кандидатите, посочи зам.-ректорът по учебна дейност и академичен състав доц. Христо Спасов.

Точно в 9 часа беше активиран тестът от 25 въпроса по математика, а в 12 часа стартира тестът по химия. В рамките на 60 минути бъдещите студенти решаваха задачи с отворен и затворен отговор, а резултатите станаха ясни веднага след приключването.

Първото класиране ще бъде обявено на сайта на УХТ утре, записването на приетите да  е от 14 до 16 юли. Всички приети е необходимо да се запишат, в противен случай губят права и автоматично отпадат от участие в следващите етапи на класиране. Ако специалността, в която са приети ги удовлетворява, кандидат-студентите писмено декларират отказ от участие във второ класиране. Ако желаят да продължат да участват в следващи етапи за по-предно желание, не попълват декларация  и автоматично се борят за по-горна специалност. Неприетите кандидат-студенти участват автоматично във втория етап.

Тази година УХТ ще обучава бакалаври в 9 направления и 17 специалности. На кандидат-студентите е предложено обучение на английски език в специалности  „Туризъм“, „Компютърни системи и технологии“, „Технологии на храни и напитки“ и „Индустриален мениджмънт“. Възстанови се и приемът в специалност  „Технологии на ферментационните продукти“ на френски език.

Студентите от специалност “Топлотехника”, приети през учебната 2020-2021 година,  ще бъдат освободени от заплащане на такси за целия курс на обучение.