Преградите вече са факт в СУ "Проф. Асен Златаров" в Първомай.

Анексът към КТД предвижда още 1300 лв. минимална работна заплата за старши учител и старши възпитател, за главен учител и главен възпитател стартовото възнаграждение е 1350 лв.

Всички работещи в образователните институции, които са преминали през домашно или болнично лечение след заразяване с COVID-19, ще имат право на 10 работни дни допълнителен платен годишен отпуск.  Целта е по-ефективното им възстановяване. Това предвижда анекс към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образования.

Анексът е бил подписан вчера от министъра на образованието Красимир Вълчев, лидера на СБУ Янка Такева, председателят на Независимия учителски синдикат Аспарух Томов, Юлиян Петров, председател на синдикат “Образование” към КТ “Подкрепа”, Диян Стаматов – председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България и Асен Александров – лидер на Сдружението на директорите в средното образование в Република България.

Анексът предвижда още 1300 лв. минимална работна заплата за старши учител и старши възпитател, за главен учител и главен възпитател стартовото възнаграждение е 1350 лв. Договорени са по-високи прагове и за специалистите с ръководни функции. Новите основни минимални работни заплати влизат в сила със съответното решение на Министерския съвет за увеличаване на стандартите за делегираните от държавата дейности по образованието от 2021 година.

Увеличението на стандартите за делегираните от държавата дейности по образованието за 2021 г. е в размер на 417,8 млн. лв. 57,8 млн. лв. ще са за увеличението на заплатите на непедагогическия персонал с не по-малко от 10 % в т.ч. и за достигане на минималната работна заплата за страната.

При провеждане на обучение от разстояние в електронна среда на учителите се изплащат 30 лв. месечно за компенсиране на разходите за консумативи. За допълнителни консултации на отсъстващи повече от 10 дни заради заболяване ученици пък са предвидени по 15 лв на час.

В КТД е записан и текст, който задължава министерството и социалните партньори да обезпечат работата в електронна сред чрез осигуряване на устройства.

Предвижда се иницииране на законодателни промени, с които да се въведат санкции за родителите на деца и ученици, злоупотребили с предоставените им дигитални устройства. Те ще бъдат изключени от социални придобивки. Преди време министър Вълчев алармира, че има случаи, в които родители продават предоставените на децата им устройства.