cambridge

 

Следващите 10 съвета за добро представяне на изпити и задания са обобщени от журналист от британския в. „Гардиън” на базата на опита на четирима преподаватели от различни академични сфери.

Целта на автора е да изтъкне десетте грешки, които учениците и студентите най-често допускат при явяване на изпит или при изготвянето на курсови работи, така че да направи образователния процес по-малко стресиращ за учащите.

Следва списъкът с десетте грешки без да са степенувани по важност:

Паника и отлагане (до последния момент)

Понякога дадено задание може да изглежда толкова тежко, че да е трудно да се започне. Започва протакането и като че ли нищо не можете да свършите. Сама бяла страница е страшен враг, който недокоснат се взира във вас. Опитайте се да не се паникьосвате, да защитите и разпределите времето си за подготовка и не отлагайте започването!

Отсъствие на анализ

Може да се изкушите да повторите като папагал всичко, което знаете, когато пишете есета или отговори на изпитни въпроси. Но за да покажете, че разбирате, трябва да се отнесете с критично мислене към използваните материали. Настройте се към критично оценяване – преподавателите не искат от вас преразкази или биографични справки. Запознайте се със системата за оценяване, използвана от вашето учебно заведение или факултет. Ще забележите издайнически думи и изрази, прикрепени към най-високите оценки, като: „оригиналност на интерпретацията”, „остроумен разбор” и „критична мисъл”. За да изпълните тези критерии, трябва да фаворизирате анализа.

Лошо планиране

Когато се явявате на изпит, е жизненоважно да не избързвате. Отделете първите 5-10 минути, за да изчетете заданията и планирайте последователността, в която ще отговорите на въпросите по това колко уверени се чувствате в познанията си спрямо всеки от тях. Най-напред се убедете, че сте си подсигурили точките от въпросите, които са ви най-лесни, преди да се нахвърлите върху по-трудните въпроси. Ако направите обратното, може да изгубите и време, и увереност тъкмо по време на изпита.

Неправилно или непълно прочитане на въпросите

Когато преговарят, учащите често „репетират” отговорите в главите си. Въпреки че не им залагаме капани нарочно, ние действително им задаваме въпроси, върху които те трябва да помислят и дадат отговор за определено време. Но вместо това студентите често се съсредоточават върху ключовите думи във въпроса и пишат наизустен отговор”, добавя той. Това може да бъде избегнато като отделите малко време, за да обмислите въпроса, без да считате това за ненужно забавяне и да бързате да запълните страниците.

Съсредоточаване върху обема

И по време на изпит, и по време на самите курсове учениците и студентите често смятат количеството за по-важно от качеството. Най-добрите есета/писмени работи са тези, които дават доказателства за лични разсъждения, а не само за покриване на обема.

Недостатъчно четене по даден предмет

По време на преговор, учащите са твърде избирателни в това, което решават да прочетат, избирайки само една или две книги и запомняйки колкото се може повече от тях. Това, което си проличава в добрата писмена разработка, е увереността, а тя може да бъде постигната само с демонстрирането на познаването на широк спектър от източници по даден предмет, така че да сте готови, независимо какъв въпрос се изпречи на пътя ви. Това също така налага да отделите достатъчно време за четене, а не да го оставяте за последните няколко дни преди изпита или крайния срок за предаване на заданието.

Възпроизвеждане на лекция или учебни материали

В литературата търсим вълнуващи и оригинални мисли, подкрепени от доказателства, а не искаме да приемате нашите формулировки като евангелие. Предизвикайте себе си и мислете за себе си.

Прекалено обобщават език

Винаги се убеждавайте, че вашите твърдения са конкретни и съзнателни. Можете да напишете: „Не съществува само един начин за представяне на живота на работническата класа през художествената литература от 50-те години”. Но не бива да пишете нещо такова: „Романи, които са за работническата класа, ни показват, че тези хора…”

Не ви е грижа

Ако бъркате имена на хора или други основни фактологични подробности, това значи, че просто не ви е грижа. Ако не ви е грижа за тези подробности, когато плащате такса в университет, какво би помисли работодател, който плаща на вас?

Правопис, граматика и стил

Учебните заведения използват стандартен академичен език, на който трябва да пишете. Най-добрият начин да се научите да правите това е като четете голям брой академични журнали и книги, и да подражавате на стила, езика и тона (но не на съдържанието: никога не плагиатствайте!). Също така би било от полза, ако всеки ден пишете по малко по този начин, за да ги практикувате.