DSCF4812

10 години стаж с научно звание доцент или професор, за да имаш право да станеш ректор. Това изискване е заложено в законопроект за висшето образование, внесен от депутати от Реформаторския блок. С него се въвеждат нови текстове в сега действащия нормативен документ, които да наложат допълнителни изисквания при избора на университетските ръководители.

Заради липсата на такива текстове неотдавна Стопанската академия в Свищов успя да избере на ректорска длъжност 36-годишната проф. Теодора Димитрова, известна като протеже на предишния ректор Величко Адамов, въпреки липсата на достатъчен стаж като хабилитирано лице.

С новите текстове кандидатът за ректор трябва не само да има 10 години стаж като доцент и професор, но и да е бил на основен трудов договор във висшето училище, което иска да оглави. Завишени изисквания има и към заместник-ректорите. При тях условието е за 9 години стаж, но се допуска през този период те да са били не само професори и доценти, а и асистенти.

За декан или директор на университетски филиал исканите години са 7. Според мотивите към законопроекта това ще даде възможност да бъде намалено напрежението във висшите училища при провеждането на подобни избори и ще се премахне възможността вотът да става „на тъмно“.  Така ще се гарантира също, че няма хора без опит да бъдат избирани на ръководни длъжности, за които не са подготвени.