Проектите може да са свързани с изграждане на система за контрол на достъпа – чрез електронни карти или турникети. Всяко училище има право да кандидатства по всички дейности по новата програма

89534

1.5 млн. лева ще бъдат отпуснати  от държавния бюджет за сигурността в училищата. Това е заложено в проекта на националната програма „Достъпно и сигурно училище“, чието утвърждаване от Министерския съвет предстои. 500 000 лева са заложени за проекти, свързани с осигуряване на достъпна архитектурна среда.

Въвеждането на новия модул „Сигурност“ с цел финансова подкрепа на държавните училища е за закупуване на технически средства, които да подпомогнат охраната в сградите във връзка със зачестилите случаи на физическа агресия между ученици, родители и ученици, както и  наркоразпространението около училищата. Целта е да се гарантират ефективен пропускателен режим в училищните сгради, подготвени охранители, по-добра комуникация между училищата и органите в случай на инциденти чрез преглед на записите от камерите.

Проектите може да са свързани с изграждане на система за контрол на достъпа – чрез електронни карти или физически бариери – турникети, които обаче да са съобразени с изискванията за достъпна архитектурна среда. Министерството ще приема и проекти за изготвяне на сигнално-известителна система за охрана на сградата, покриваща рисковите зони, в това число минимум вход, изход и общите части на сградата, паник бутон за връзка с охранителна фирма. За това ще се отпуснкат до 30 000 лв. с ДДС.

Програмата допуска и кандидатстване за охрана чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център на входовете, изходите, общите части на сградата, както и на прилежащите им дворове и спортни площадки.

Очаква се по този модул в 35 училища да бъде реализирана цялостна система за контрол на достъпа, сигнално-известителна система и система, осигуряваща запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център. В 14 училища ще има система за контрол на достъпа, а в още толкова други други да се монтира сигнално-известителна система. В 16 школа ще има запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център.

Училищата трябва да представят проектните си предложения в Регионалния инспекторат по образованието по образец, утвърден от МОН. Училища в системата на културното, спортното или земеделското министерство – в съответния финансиращ орган.

По програмата се финансират и проекти, осигуряващи достъпна среда на децата и учениците със специални образователни потребности в страната. Общият им брой е 4164, от тях с физически увреждания са 486. Средства ще отпускат за изграждане и покриване на рампи и санитарни възли, адаптирани за деца с увреждания. Програмата подкрепя също инфраструктурни проекти и изграждане на асансьори и подемни платформи.

Всяко училище има право да кандидатства по всички дейности по програмата.