Председателят на Националния съвет на Швейцария Криста Марквалдер се среща с деца, родители и учители от СОУ „Найден Геров” и ЦДГ „Лилия”

5

Председателят на Националния съвет на Швейцария Криста Марквалдер ще посети утре квартал Столипиново, където ще разговаря с учители, деца и родители от СОУ „Найден Геров“ и ЦДГ „Лилия“. След това официалната й визита ще продължи с посещение при лекарите в медицински център „Изток“.

Две начални училища, детска градина и медицински център са целеви обекти на проекта „Интегриран подход за социалното включване на роми и други уязвими групи в Община Пловдив“, чието изпълнение ще стартира през септември 2016 година с швейцарско финансиране. Планира се изграждането на две  нови сгради – за образователен център Столипиново и за допълнителни кабинети към медицинския център, както и поредица от образователни и здравни дейности в периода до април 2019.

С общ бюджет от 1, 077, 500 лева (633,800 швейцарски франка) проектът е насочен към дейности в образованието и здравеопазването, които са ключови за ромското приобщаване. Целевите райони са Столипиново и Куклен, където също има компактна група роми. Проектът цели да подобри достъпа на ромските деца до детска градина и училище, като подобри качеството на преподаването и поощри родителите да изпращат децата си на училище. В сферата на здравеопазването ще се работи за подобряването на достъпа до първичната медицинска помощ за деца, бременни жени и млади семейства, както и за здравна профилактика и семейно планиране.

Проектът е част от Програмата за социалното включване на роми и други уязвими групи с общ бюджет 8 088 500 швейцарски франка. Три български министерства – на труда и социалната политика, на образованието и науката, както и здравеопазването, осигуряват общо 15 процента съфинансиране. Програмата е насочена към ромски деца между 3 и 10 години в големи български градове, като цели по-добрата им социализация, образование и интеграция и по този начин увеличи шансовете им за работа. Специално внимание се обръща на младите ромски жени и семейства за облекчен достъп до медицински услуги и осведоменост за здравната профилактика, контрол на раждаемостта и грижите за децата. Проектът подкрепя изграждането и ремонтирането на начални училища, детски градини и здравни центрове.