Първото класиране е на 5 юни, а свободните места за него ще бъдат публикувани в електронната система от училищата до 15 април

Ясни са вече сроковете, в които ще бъде осъществено класирането и записването на първолаците  през учебната 2019/2020 година, съобщиха от Община Пловдив. Новите правила за 2019 година са приети от Общинския съвети в момента тече законоустановеният срок за влизането в сила на предвидените промени.

Утвърденият График на дейностите за 2019 година е публикуван на интернет страницата на системата на адрес http://priem.plovdiv.bg в раздел „Нормативни документи“. Той съдържа всички срокове, свързани с обявяването на свободните места, участието в предвидените три класирания и записването на бъдещите ученици в първи клас.

Първото класиране ще бъде  на 5 юни , а свободните места за него ще бъдат публикувани в електронната система от училищата  до 15 април. Предвижда се след тази дата да започне подаването онлайн в електронната система на заявления за участие в първото класиране. Моментът на подаване на заявлението няма да има никаква тежест при класиранията. Важно е да бъде спазен само крайният срок. За първото класиране родителите следва да подадат заявления онлайн до 3 юни. Те могат да подадат и на хартиен носител своите заявления (по образец) за кандидатстване в срок до 31 май в училището, което им е първо желание. Двата варианта са равностойни, но при подаването на заявления по интернет родителите ще имат достъп до повече информация (в това число и до резултатите от класиранията) и възможността за промяна в желанията ще е по-лесна. Много важно изискване е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартиен носител). Системата няма да позволи въвеждане на второ заявление за едно дете.

Предвидени са още две класирания – второто на 19 юни, а третото – на 2 юли. За всички важни срокове за тези класирания родителите ще могат да се запознаят от сайта на електронната система. След третото класиране родителите на незаписаните деца ще подават заявления за записване в училищата, в които има останали свободни места.