Членове на изпитните комисии по български език и история ще представят спецификите на двата изпита и най-често допусканите грешки

Юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ организира Ден на отворените врати на 2 март от 14 часа в 6-а аудитория на Ректората на висшето училище, съобщи зам.-деканът доц. Христо Паунов.

По време на събитието присъстващите ще се запознаят с историята, функциите и дейностите на Юридическия факултет, с работата на студентските кръжоци и клубове във факултета, както и с условията за провеждане на учебния процес. Специално внимание ще бъде отделено на изискванията и условията за прием в специалността „Право“ като държавно регулирана професия.

В събитието ще участват деканът на факултета – проф. Венцислав Стоянов, зам.-деканите и членове на изпитните комисии по история и български език, които ще представят спецификите на двата изпита и най-често допусканите грешки от страна на кандидат-студентите.

Приемът в специалност „Право“ става след явяване на приемни изпити по история на България и езикова култура, като балообразуването включва удвояване на всяка от двете оценки, плюс оценките от държавните зрелостни изпити по двата предмета. Ако по последните два предмета учениците не са се явявали на матура, могат да се използват оценки от дипломата за средно образование по история и български. Вторият вариант за образуване на бала представлява сбор от утроените оценки от кандидатстудентските изпити по история и български език.

Срокът на обучение е 5 години, като след успешно дипломиране се получава образователно-квалификационна степен „магистър“. Завършилите висше юридическо образование придобиват юридическа правоспособност след провеждане на стаж, организиран от Министерството на правосъдието. Те могат да работят като адвокати, съдии, прокурори, следователи, разследващи полицаи, юрисконсулти и юридически съветници в държавните и местните органи и организации, в търговски дружества и др., като нотариуси, арбитри, съдия-изпълнители и на други длъжности, за които се изисква юридическо образование, обясни доц. Паунов.

Юридическият факултет на Пловдивския университет се изкачи до второ място в своето професионално направление според последната Рейтинговата система на висшите училища в България.