ЕГ „Иван Вазов“ е домакин на четвъртото международно събитие по Еразъм проект за създаване на уроци, игри и видео материали за правата на човека, мира, културното наследство, екологията и устойчивото развитие

ЮНЕСКО училища от Холандия, Германия, Англия и Франция си дават среща в Пловдив. Домакин на четвъртото международно събитие по Еразъм проект за стратегически партньорства е ЕГ „Иван Вазов“. Партньорите от четирите държави бяха посрещнати днес по традиция с хляб и сол, а в добавка талантливата 10-класничка Ива Чукова изпълни за „Добре дошли“ китка родопски песни.

Учители и ученици ще разработват материали в пет направления – права на човека, културно наследство, мир, екология и устойчиво развитие, които да бъдат в помощ за разпространяване на идеите на ЮНЕСКО. Отделните екипи ще активират творческия си потенциал за създаване на интерактивни игри, видео, мултимедийни презентации. Материалите ще бъдат тествани на практика от учениците преди да бъдат публикувани в платформата еTwining и предоставени на училища от цяла Европа.

„Целта е да се създадат онлайн материали и модели на уроци, които могат да бъдат интергрирани в часовете по история, георгафия, чужди езици, философия, IT”, обясни Анелия Митева, която ръководи и клуб „Гражданин на Европа, гражданин на света“ в пловдивската езикова гимназия.

Гостите от четирите държави ще посетят Бачковския манастир, ще се разходят из Стария град, като специален акцент в пешеходния тур из Пловдив ще е Голямата базилика и римсикете мозайки на Филипопол, които влязоха в индикативния списък на ЮНЕСКО за значими културни и природни обекти.

От 1971 година ЕГ „ Иван Вазов“ е асоциирано училище към ЮНЕСКО и има богат опит в дейности, свързани с идеите на организацията, и в глобалното образование.