Службите проверяват и изтичането на изпитния вариант на НВО по български език и и литература за 7. клас. Ще се работи върху промяна на формата

Министерството на образованието планира анализ и след това проверка на училищата, показали ниски резултати на матурите. Това заяви министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков.

“Училища, които 2-3 години имат ниски оценки или само ниски оценки, където драстично падат резултатите на учениците, трябва да се вземат мерки, свързани със съответни проверки както от страна на министерството, така и на регионалните управления на образованието. Тези проверки може да бъдат тематични или свързани с общата  организация на обучението и на работата с учениците. Моля и за подкрепа и от страна на родителите, защото трябва да преобърнем този уклон само към частни уроци, давайки по-голяма подкрепа в училище”, поясни министърът.

Средната оценка на държавния зрелостния изпит по български език тази година е Добър 3,93. Пловдивска област се нареди на трето място в националната класация с 52,40 точки. В едно училище в Пловдив – СУ „Братя Миладинови“, всички явили се 12 зрелостници имат двойки по предмета. Слабите оценки по БЕЛ са 660, което прави 16,09%. За сравнение миналата година са били 15,12 на сто, но сега зрелостниците в региона са с 300 повече – 4102.

В момента тече проверка и относно изтичане на изпитния вариант на НВО по български език и литература за 7. клас. В някои интернет сайтове още по време на провеждането му се появиха отговорите. По думите на проф. Цоков не става въпрос за изтичане на предварителна информация от просветното министерство, а по-скоро „дело на недобросъвестни квестори“. Уведомени са службите, които проверяват детайлите, а ако бъдат заловени нарушителите, те ще понесат последствията си. Министърът обяви, че ще се работи и върху промяна на формата на изпита за националното външно оценяване. Той посочи, че една от възможностите е изпитът да бъде насочен повече към проверка на усвоените компетентности подобно на изследването PISA. Така резултатите на българските ученици от проучването също ще бъдат увеличени. Темата за провеждане на националните външни оценявания по нов формат вече е обсъждана няколко пъти. В Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците е дадена възможност изпитите за НВО в IV, VII и X клас да бъдат и под формата на тестове, които интегрират няколко учебни предмета. По отношение на възможността за посочване на втора дата за НВО министърът уточни, че с експертите са обсъждали тя да бъде близка до първата.