„Убедени сме, че е морален дълг на всеки български лекар да бъде на предния фронт, а стажант-лекарите са само на няколко месеца от завършването си и от полагането на Хипократовата клетва. Сега е времето, когато обществото има нужда от тях и те могат с делата си да докажат защо са избрали най-хуманната професия. Вярваме, че нашите стажант-лекари приемат опазването на живота и здравето на хората като свое призвание”.

Това коментира ректорът на Медицинския университет проф. Марияна Мурджева по повод решението на Академичния съвет стажант-лекарите да продължат преддипломния си стаж по досега установения ред при спазване на указанията на Националния оперативен щаб. От тях се очаква да бъдат основни помощници на лекарите, които работят в извънредните условия на така създалата се ситуация.

Академичният съвет реши също специализантите да продължат да работят по установения ред, съобразно изискванията в лечебните заведения и при спазване на указанията на щаба.

„Осъзнаваме изключителността на извънредната ситуация, но твърдо вярваме, че всички ние имаме потенциала да се справим с нея по възможно най-добрия начин. Изпитанието е за всички, но ние сме първите, които трябва да отговорим на нуждите на обществото”, каза още проф. Мурджева.

Всички студенти са във ваканция до 20 март, а от 23 март обучението на студентите, докторантите и стажантите ще се провежда неприсъствено, като за това ще се използват електронни/дистанционни платформи. Аудиторният комплекс е затворен, сведен до минимум е броят на живущите в студентските общежития. Учебният отдел също е преминал към дистанционно обслужване на студенти, служители и външни лица.

Взето е решение, при възможност, работещите в администрацията също да изпълняват функциите си дистанционно. Присъстващите по необходимост на работното си място спазват нужната дистанция, като за всички има осигурени за всички тях дезинфектанти и предпазни маски.