Ученици от ОУ „Яне Сандански“ прилагат граматическите си знания в математически задачи пред гости от ОУ „Неофит Рилски“ – Габрово, ОУ “П. Р. Славейков” – Търговище и ОУ „Христо Ботев“ – с. Крумово

Съвместно преподаване по математика и български език по теми, свързани с пропорции и неизменяеми части на речта демонстрираха с 6-класници преподавателите Станка Иванова и Стоянка Лискова от ОУ „Яне Сандански“, прилагайки модела 1:1 и работа в Google Classroom чрез съчетаване на знания и умения по двете дисциплини. За целите в урока те използваха интерактивни игри (learningapps), Google таблици и диаграми, приложението GeoGebra. На демонстрацията в рамките на национална програма „Иновации в действие“ присъстваха учители и ученици от ОУ „Неофит Рилски“ – Габрово, ОУ “П. Р. Славейков” – Търговище и ОУ „Христо Ботев“ – с. Крумово. Пловдивските ученици удивиха гостите с уменията си да изработват и пренасят в документ диаграми, да откриват отношения и изчисляват пропорции, както и да прилагат успешно граматическите си знания в интересни математически задачи. Гостите също получиха хромбуци и личен акаунт, за да наблюдават директно случващото се в Classroom.

Те присъстваха на още два интердисциплинарни урока. Началният педагоги Марина Нушева и Сание Османбаш – учител по информационни технологии, демонстрираха STEM чрез LEGO®Education. Четвъртокласниците показаха знания по Човек и природа, Български език и литература и Компютърно моделиране в урока “Пътешествие до Луната”. След като обобщиха знанията си за Космоса чрез екипни дейности, те работиха по предварително поставени казуси, търсиха информация в интернет и изработиха модели на сателит и робот от лего, програмираха и демонстрираха движението им.

Третокласници пък изработиха по групи лапбук с важни етапи от биографията на наши народни будители, използвайки метода на обърнатата класна стая. В интердисциплинарния урок, ръководен от началния педагог Йорданка Сиракова и Боряна Ангелова – учител по целодневна подготовка, те представиха допълнителна информация, която са намерили и задаваха въпроси на съучениците си. Гостуващите деца от Габрово разказаха за първото светско училище, открито в родния им град.

На проведената след наблюдаваните уроци дискусия учителите споделиха своите впечатления и изказаха възхищение от постиженията на учениците, задаваха въпроси към преподавателите от ОУ “Яне Сандански”.

Партньорските училища посетиха и Центъра за творческо обучение в града под тепетата. Гостите от Габрово, Търговище и Крумово бяха запознати с пътя на дигитализация на учебния процес, по който се движи ОУ “Яне Сандански”, внедряването на иновации и постиженията в тази насока от 2016 година насам. Гостуващите училища се информираха за етапите на въвеждане на модела 1:1 и получиха ценни насоки и идеи за по-лесно протичане на процеса.

На третия ден от програмата училището домакин предложи на своите гости възможност за изследователска дейност и работа на терен чрез посещение на музеи, Източната порта, както и Епископската базилика.

Гостите получиха сертификати за участието си в Национална програма „Иновации в действие“, Модул 1.1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации и форуми за иновации в образованието”.