Мини проектът на СУ „Любен Каравелов“ цели учениците да приложат на практика знанията и уменията по математика, създавайки виртуална разходка и запазвайки част от паметта на изчезващото родопско село

Шестокласници от СУ „Любен Каравелов“ направиха архитектурно заснемане на изчезващото родопското село Орешари. Учениците от иновативната паралелка, в която е застъпено основно проектно базираното обучение, трябвало да приложат наученото през годината на терен в реална ситуация.

Мини проектът е част от партньорството с Центъра за творческо обучение и цели знанията и уменията им по математика и информационни технологии да влязат в действие по един иновативен начин – те създават виртуална разходка, запазвайки част от паметта на изчезващото родопско село.

„Инициативата трябваше да се случи още миналата година, когато учениците завършваха 5 клас, но не успя да се осъществи заради пандемията. Закъсняхме, но успяхме“, доволен е от резултата преподавателят по математика Георги Стоев.

Селото е обезлюдено от десетки години. В землището, което се намира на територията на община Крумовград, има защитена местност „Орешари“ с изключително редки представители на флората и фауната. Едни от най-редките обитатели са тис, родопска майка, черен щъркел, белоопашат мишелов, египетски лешояд, дългоух прилеп. В защитения район има и множество археологически обекти с важно историческо значение.

„Орешари е в родния ми край и целта беше децата да научат за този район, с което да опознаят и мен повече, защото заради пандемията имахме нужда да се почувстваме по-близки едни с други“, казва Георги Стоев, който е и класен ръководител.

Друго любопитно задание, което той възложил на учениците си, било да проектират бежански лагери за деца и семейства в Африка, някои даже създали Гугъл сайт. Целта му била да обвърже знанията по математиката с умението за работа в екип и гражданската активност. Стоев е категоричен, че младите хора на 21 век трябва да са чувствителни към общностни и световни проблеми.

Заданието включвало няколко етапа – проучване, проектиране и чертеж, изработване на макет и изготвяне на бюджет.

В проекта си Явор заложил 9 къщи, болница, училище и игрище, на три склада за храна и да за вода. Изчислил, че за всеки от 45-имата бежанци, които ще живеят там, ще е необходима площ от 4 кв. м. Направил и проектобюджет в размер на 50 000 лева, като парите, които не достигат, смятал да набави чрез спонсори и да открие дарителска сметка. Явор избрал най-подходящите материали за строителството – термопанели, които добре изолират, спестяват пространство и са леки, което ги прави лесни за транспортиране и товарене.