Учениците от ОУ „Граф Игнатиево” научиха за видовете водоплаващи птици по река Марица

Шестокласници наблюдаваха зеленонога водна кокошка и корморани по поречието на река Марица днес. По повод Световния ден на влажните зони и опазване на природата – 2 февруари, експерти от РИОСВ организираха лекция и експедиция за децата, които се запознаха с богатото разнообразие на видове водоплаващи птици в градски условия и тяхното значение. Учениците научиха какви ползите от влажните зони, които способстват за намаляване на наводненията, осигуряване на питейна вода и филтриране на  замърсители. По последни данни повече от половината от населението на света живее в градовете, като прогнозите са, че до 2050 година ще достигне 66 на сто от жителите на Земята.

По-късно членове на клуб „Приятели на птиците“ от училището в Граф Игнатиево наблюдаваха водоплаващите птици в Марица. Техен гид в опознаване на биоразнообразието бе Добромир Добрев от Българското дружество за защита на птиците. Децата имаха възможността да наблюдават с бинокли екземпляри от видовете малък и голям корморан, зеленоглава патица, малък гмурец и зеленонога водна кокошка, които обитават този регион.