Националният инспекторат по образованието ще апробира критериите и индикаторите за оценка на качеството

Четири пловдивски училища попаднаха в списъка на учебните заведения, които ще бъдат пилотно инспектирани от Националния инспекторат по образование. Новата структура беше създадена, за да дава независима експертна оценка на състоянието на образователната система, т.е. на всички детски градини и училища, в това число и частните. Целта на проверката ще е да апробира и усъвършенства критериите и индикаторите за инспектиране.

Националната търговска гимназия представлява професионалните гимназии, СУ „Любен Каравелов” – средните, ОУ „Васил Левски” – основните, а за началните е избрано НУ „П.Р.Славейков”. От Регионалното управление на образованието уточниха, че не те са посочвали училищата, а изборът е направен от столичните експерти.

В дните на посещението в училището инспектиращият екип наблюдава всички дейности, посещава всички помещения, наблюдава уроци и провежда срещи. Наблюдението в началото, в средата или в края на урока, занятието или учебна и производствена практика е с продължителност до 20 минути. При всяка инспекция се наблюдават педагогически ситуации или практика в зависимост от големината и спецификата на институцията с обхват най-малко 30 % от броя на паралелките.

Екипът на инспектираното училище участва активно в проверката като предоставя условия за изготвяне на обективна оценка на качеството на обучение. Срещите с представителите на образователната общност се провеждат без присъствието на директора или човек от ръководството.

В пилотното инспектиране за периода февруари-юни 2019 г. ще бъде осъществена апробация на критериите и индикаторите за предстоящото първо инспектиране през учебната 2019/2020 г. Критериите за инспектиране на детската градина и училището са стандарти за качество, въз основа на които се прави оценка на образователната институция.

Националният инспекторат създава и поддържа електронна система за управление на инспектирането. Директорите на детски градини или училища имат достъп само до данните на съответното учебно заведение за периода на инспектиране.

 

1 КОМЕНТАР

  1. Колеги,докога безропотно ще приемаме всяка приумица на МОН!Докога безкритично ще позволяваме тази унизителна инквизиция на учителите и съсипване на образованието?!Ние сме горди и достойни хора!Колко още некадърни чиновници ще ни оценяват и ние ще се снишаваме!?Измислиха си още една службица-Национален инспекторат!!!Бреей!Ами да ликвидират регионалните инспекторати тогава!Много нещо на държавната трапеза и ние мълчим.”Глухо и страшно гърмят окови…”

Коментарите са затворени.