Гимназията обзавежда компютърен кабинет за новата специалност „Приложно програмиране”

20626092_1907609416157430_3737658213800238250_o

Договори с четири нови фирми  за производствена практика подписва Професионалната гимназия по електроника и електротехника. Компаниите са от Пловдивски регион, а дейностите им са свързани с електротехника, микропроцесорна техника, автоматизация и компютърни технологии. През лятото всички ученици са били разпределени да карат задължителния си стаж в едни от най-престижните фирми, откъдето се получили отлични отзиви за подготовката им и уменията за работа в екип.

Наесен училището ще има още един компютърен кабинет, който в момента се оборудва с висок клас техника специално за новата специалност „Приложно програмиране”. Така компютърните кабинети в училището стават 10.

„Имахме разговори за сътрудничество и с Германо-българската индустриално-търговска камара. По тяхно предложение ще направим клуб по мехатроника”, каза директорът Стоянка Анастасова и не без гордост добавя, че училището е реализирало на 100 процента план-приема още на второ класиране.

Професионалната гимназия по електроника и електротехника спечели  Харта за мобилност в областта на професионалното образование за 2017-2020 година. Хартата се дава за висококачествени проекти за мобилност и дава възможност на учебното заведение да кандидатства по програма „Еразъм плюс“ при облекчени условия. Училището е отличено също с плакет и сертификат за качествено изпълнение на проекти по „Еразъм плюс“ от Центъра за развитие на човешките ресурси.

Още през септември започва езиковата подготовка на първата група ученици, които ще заминат на стаж в Англия по „Еразъм+”. Учениците вече са селектирани по утвърдени критерии, като умения и знания по професионалната подготовка, висок успех по специалните предмети, езикова компетентност, участие в състезание и извънкласни дейности. 15 ученици ще стажуват в английски фирми на реални работни места в продължение на три седмици през октомври. Другата група за Англия ще пътува през март догодина.

Трета група ученици от 11 и 12 клас ще практикува в Чехия, отново по програма „Еразъм+”. През април други 10 ученици заминават на двуседмичен стаж в Италия. Учителите пък ще добиват компетентности за въвеждане на дуалното обучение в Болоня.