Начални и учители от прогимназията могат да придобият магистърска степен, която да им позволи да преподават информационни технологии

Продължителността на обучението е 1 година за кандидатите, завършили бакалавърска специалност от научното направление на съответната магистратура, и 2 години за бакалаври от други направления. Следването е по държавна поръчка за определен брой места след класиране по успех или платена форма на обучение.

„Учебните планове и програми са съобразени с изискванията на бизнеса и пазара на труда. Преподавателите разполагат с непосредствен опит в ИТ бизнеса, а много от тях са ръководители или специалисти във водещи софтуерни фирми. Уменията и компетентностите са ориентирани към актуалните очаквания и изисквания на работодателите“, обясни деканът проф. Антон Илиев.

Специалисти от приложната сфера, работещи с математика, често продължават образованието си в магистратура „Приложна математика“.

Сегашни и бъдещи учители по математика, информатика и информационни технологии могат да придобият магистърска степен след обучение в програмите „Обучение по математика в училище“ и „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“.

Начални учители и учители от прогимназията имат възможност да придобият магистърска степен, която да им позволи да преподават информационни технологии в началното и средното училище, чрез магистратурите „Обучение по информационни технологии в началното училище“ или „Обучение по информационни технологии в прогимназията“.

Допълнителните квалификации „Учител по информатика и информационни технологии“ и „Учител по математика“ предлагат задочна форма на обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“ от лица с висше образование.

Крайният срок за записване в магистърските програми е 10. октомври.