Два златни и два сребърни медала от студентските Робо игри спечелиха младежите от пловдивския филиал на Техническия университет. 25-има студенти от вуза членуват в клуба по роботика, а повечето от тях се представят и на национални състезания, на които заемат призови места. Според председателя на клуба и лидер на студентския отбор Симеон Марлоков работата на екип от съмишленици в най-перспективната област – роботиката, е отличен начин за изява на младите инженери. Симеон е четвъртокурсник от специалност „Автоматика“ и постъпва в клуба буквално в първия си учебен ден.

Студентският лидер програмира първия си робот още в първи курс, като го обучава да следи линия с помощта на инфрачервени сензори. „Ако направим аналогия с един автомобил за рали, аз съм навигаторът, а роботът е шофьор. Това е сравнително елементарно ниво на автономна кола. Сегашните автономни автомобили имат много повече сензори, но това е основата. С натрупване на опит и знания създадох собствен робот с изкуствен интелект и автономен робот с визуална обратна връзка, който „гледа“ пред себе си и заобикаля препятствия, като сам взема решенията как да го направи“, обяснява Симеон Марлоков, който вече работи в българска робо компания.

Той е убеден, че знанията как да ги програмираме и контролираме ще определят какъв ще бъде светът ни след време. „Въпросът е да не пропуснем момента, в който трябва да почнем да ги учим. Сега роботите са с изкуствен интелект на гъсеница. Бихме се радвали на папагал, който да повтаря това, което правим“, очертава стъпките на развитието на роботите Симеон Марлоков.