За разлика от повечето вузове, където конкуренция почти липсва, 1027 ще се състезават за 320 бройки за медицина, стоматология и фармация

24 е долната граница на бала, с който ще се влиза, уточни зам.-ректорът Мария Куклева. Приемат равен брой момчета и момичета

MU-70-g-sgrada-2024x1518

Минимум трима ще се борят за място в магистърските специалности на Медицинския университет, става ясно от броя на подадените заявления за приемните изпити по биология и химия. Вузът не зачита оценките от матурите, така че двата изпита на 4 и 11 юли са задължителни. На тях ще се явят общо 1027 души, което е сходно с миналата година, уточни зам.-ректорът по учебната дейност проф. Мария Куклева. За разлика от повечето университети, където почти липсва конкуренция, желаещите да се посветят на хуманната професия ще трябва доста да се поизпотят. Най-много са желаещите да учат медицина. 470 от кандидатите са посочили специалността като първо желание, а държавната поръчка е за 150 места. Равен брой кандидат-студенти са написали на водещо място стоматология и фармация – по 277. Бройките са съответно 100 и 70.

И тази година се очертава по-лесен прием за момчетата. Университетът ще приеме по равно девойки и младежи. За магистъпските и бакалавърските специалности документи са подали общо 1514 души. От тях 1117 са жени, а мъжете са едва 397. Отсега е ясно, че те ще успеят да влязат с единица-две по-нисък бал от момичетата. Конкуренцията при девойките се очертава да бъде дори четири-пет към едно. Проф. Куклева уточни, че академичното ръководство е взело решение да не се приемат кандидати с бал под 24, за да не се допускат тройкаджии.

487 са внеслите заявления за прием в бакалавърските специалности. 35 акушерки ще спорят за 20 места. 106 са кандидатите за 90 места в специалност “Медицинска сестра”.  Изпитът по етика за сестрите, акушерките и специалностите в Медицинския колеж е на 12, 13, 141 15 и 16 юли. На 6 юли е скулптирането за желаещите да учат зъботехника. За “Управление на здравните грижи” изпитът по социална медицина и организация на здравеопазването е на 12 юли.

360 квестори, орхана и техническа комисия са ангажирани за провеждането на изпитната кампания. Заглушители в аудиториите не са монтирани, заради жалби на мобилните оператори, но няма да се допускат кандидати с мобилни телефони и забрадки.

Кандидатите, които не успеят да се класират за държавна поръчка, но са изкарали положителна оценка, могат да кандидатстват за платено обучение, обясни проф. Куклева. Това важи и за скъсаните, за които ще има допълнителни изпити по химия и биология на 20 юли.

До момента желание да се обучават в пловдивския Медицински университет са заявили и 70 чуждестранни кандидати от Великобритания, Германия, Нова Зеландия, Австралия, Канада и скандинавските страни. За тях ще има входящ тест по английски език и едномесечен курс по български при старта на учебната година. За първи път вузът въвежда от тази година англоезично обучение и за специалност “Фармация”. Приемът за чужденците продължава до 15 септември.