Началният учител от СУ „Софроний Врачански” Минка Кирова създава и „облаци от думи”, за да насърчава четенето

Атрактивни методи за четене с помощта на капачки, чаши и ластици разнообразяват часовете по четене на първолаците от СУ „Софроний Врачански”. За да направи урока по-интересен, старши учителят Минка Кирова записва върху дървена плоскост част от думи с липсваща в края сричка. Въпросната сричка е върху капачката. Всяко дете получава по една капачка и трябва да открие къде е липсващата част от думата на дървената плоскост. След това завива капачката така, че да се прочете вярна дума. Подобно четене може да се разиграе и с пластмасови чаши, на дъното на които също са написани също срички.

Първокласниците страшно се забавлявали да четат и с ластици. Отново на дървена плоскост върху две колони са записани части от изречения и срещу съответната част има забито кабърче. Всяко дете получава ластик, а целта е да свърже с него двете части от скъсаното изречение и да го прочете.

„Часовете, в които прилагам тези похвати, са наситени с емоции, интерес и желание за работа”, казва Кирова, която е хоноруван преподавател на студенти педагози.

Нов интерактивен подход за насърчаване на четенето, който също успешно прилага, е чрез онлайн генератор за създаване на „облаци от думи”. В облака са записани думи, от които може да се състави изречение. Учениците четат думите от него, правят изречения с тях, след което ги преобразуват от съобщителни във въпросителни и обратно. Могат да трансформират изречението чрез промяна на словореда. Подходът позволява децата да съставят текст от няколко облака, който да напишат в тетрадката. Според  Минка Кирова използването на облаците от думи е подходящо за самодиктовка. Учениците няколко пъти прочитат дума от облака, запомнят я, след което учителят я скрива. Тяхната задача е да я изпишат правилно.