В частно училище "Дружба" в Пловдив във всяка стая има интерактивна дъска.

Повече родители ще могат да дойдат при нас, като намалим таксите, казва директорът на Частната английска гимназия под тепетата Светла Тошкова

 

Частната английска гимназия  в Пловдив дава възможност на учениците си да практикуват различни видове спорт в собствена база.
Частната английска гимназия в Пловдив дава възможност на учениците си да практикуват различни видове спорт в собствена база.

Дебатът, предизвикан между двете четения на новия Закон за предучилищното и училищното образование, включи и частните училища.  След като се появи политическо недоволство срещу това те да получават държавни пари, Българската асоциация на частните училища, подкрепена от инициативен комитет на родители, отправи призив да не се политизира темата и припомни, че държавната субсидия е конституционно право на всяко дете.

„Тези пари така или иначе са предвидени, защото никой не може да предвиди точно колко деца ще отидат в държавното и колко – в частното училище”, коментира директорът на Частната английска гимназия под тепетата Светла Тошкова. Гимназията, която има и основно училище, не членува в Асоциацията на частните, но е категорична, че сумата от единния разходен стандарт за издръжка на ученик трябва да се дава и на тях. За да се осигурят заплатите на учителите за задължителното обучение.

„Страхът е да не се създаде конкуренция, затова са ожесточените дебати. Като намалим таксите, повече родители ще имат възможност да изберат частното училище, а това означава отлив от държавните. А ние работим максимум с по 10-15 деца в паралелка. Целесъобразното използване на парите, отпуснати за частните училища би трябвало да се контролира от МОН – да се направи категоризация на частните училища и да се установи дали те отговарят на държавните образователни изисквания. Ако оценката е положителна, тези пари биха могли да бъдат предоставени на частните училища на базата на критерии и схема, според които тези средства могат да бъдат изразходвани целево”, разсъждава Тошкова.

Частните училища нямат каквито и да е претенции към допълнителните средства, които се отпускат на общинските и държавните – за целодневно обучение, извънкласни дейности, ремонти, капиталови разходи, за обзавеждане и компютъризация, за деца със СОП и качествени постижения.

Директорите на частните училища и детски градини са категорични, че не е възможно да не се събират такси, тъй като плащат наеми за сгради, поддържка, обзавеждане и модернизиране на базата. В частната Английска имат нов физкултурен салон с всякакви екстри, учениците могат да играят също тенис на маса и тенис на корт. За тази учебна година 14 деца се обучават без такса, заради отличен успех или защото са социално слаби. Изявените спортисти ползват 50 на сто намаление. Същата преференция се отнася и за децата на учители от училището.

Частните детски градини у нас са 54 и побират 1300 деца, като осигуряват прехраната на 1002 учители. Броят на учебните заведения е още по-голям – 164 училища от 1 до 12 клас, обслужващи 6800 деца и работа на 1325 педагози.

 

В частно училище "Дружба" в Пловдив във всяка стая има интерактивна дъска.
В частно училище “Дружба” в Пловдив във всяка стая има интерактивна дъска.