На какъв принцип ще определим кое дете е с особена дарба, след като няма разписани критерии, ще настроим родителите един срещу други, коментират директори. Данъците се плащали на брой ученици

picture1

Частните училища са раздвоени дали да приемат държавната субсидия, която им се дава за издръжка според новия закон, стана ясно след дебатите на конференцията на асоциацията им. Повечето директори са на мнение, че не бива да се взимат парите по единния разходен стандарт, тъй като има куп неясноти. Основният проблем е, че субсидията ще се предлага в частните школа, ако 20% от децата бъдат приемани без такса. Условието за това е  или да са с особени дарби, или със специални потребности.

На какъв принцип ще определя кое дете е с изявен талант и кое не, след като няма разписани критерии, на които да отговаря. Не е ясно дали става дума за дарби в областта на спорта, изкуствата, математиката. Всичко това остава на решението на собствениците на ръководствата на училищата, но това е сигурен начин да разделим родителите, коментира директор на едно от пловдивските частни училища. Според него разногласието между семействата на децата, които ще останат без такси, и тези, които ще си плащат, е неизбежно. Още повече, след като Общественият съвет влезе в роля, а той също ще се произнася за харченето на парите.

Ако детето е със специални потребности, частното училище трябва да назначи психолог, педагогически съветник и логопед, което е допълнителна тежест за бюджета, коментират още директорите.

Основният аргумент в законодателството да залегне субсидия и за частните училища е, че държавата е длъжна да осигури издръжката за всяко дете – независимо къде учи, защото всички родители са данъкоплатци, а образованието е задължително.

Директори обясниха също, че когато фирмата, регистрирала училището, плаща данъци, те са на брой деца, независимо дали са освободени от такса или не. И призовават институциите да влязат във връзка, за да се изчистят разногласията.

С новия закон се налагало да се предоговарят с учители, служители и родители.