Учениците от първи, пети и девети клас ще усвояват инструментите на Едуард де Боно, методиката на Джани Родари, ще учат бизнес етикет и здравословен начин на живот

Учебни часове по творческо мислене и общуване въвежда първомайското СУ “Проф. д-р Асен Златаров”, което е в списъка на иновативните училища. Новаторският проект ще се реализира през следващите 4 учебни години и ще започне с учениците от първи, пети и девети клас. Те ще усвояват инструментите за творческо мислене и методиката на Едуард де Боно: “Плюс-Минус-Интересно”, “Отчитане на всички фактори”, “Важност и приоритети”, “Намиране на варианти”; техниките “6 мислещи шапки” и “Мозъчна атака”, методите “Дискусия”, “Дебат”, “Кръгла маса”, както и инструментите за творческо мислене и методиката на Джани Родари.

В модулите, свързани с общуването, ще бъдат усвоявани знания и формирани умения за поведение в обществото, общуване в семейството и с приятели, родителство, безопасен интернет и др. Ще бъдат застъпени и темите “Поведение на обществени места”, “Изкуството на говоренето и презентирането”, “Умението да се съгласяваш и да не се съгласяваш”, “Как да бъдем интересни и различни”, “Здравословен начин на живот”, “Национални и културни различия”, “Бизнес етикет” и др.

„Обучението ще бъде наситено с разнообразие от дейности, сред които тренинги, образователни игри, казуси и много други. В днешно време една от най-важните цели в образованието е да се изгражда личността на критично и творчески мислещи млади хора, които да предлагат и реализират работещи идеи, да бъдат смели и изобретателни, да отсяват истинските от фалшивите новини, да бъдат функционално грамотни“, разсъждава директорът Чавдар Здравчев.

Целта на иновацията е учениците да се научат да работят в екип и да взимат ефективни решения в различни житейски ситуации, ще развият гражданските си умения и функционалната си грамотност.

Часовете по “Творческо мислене и общуване” е втората иновация за училището. Първата вече приключи успешно своя четиригодишен период, а новата се реализира в сътрудничество с Центъра за опит и идеи “Salve”.