Ракторите на Медицинския университет проф. Стефан Костянев и на ПУ - проф. Запрян Козлуджов при старта на проекта.

Изграждат и оборудват пет нови лаборатории в ПУ, в Медицинския университет eкспериментират за създаването на нови лекарства

Ракторите на Медицинския университет проф. Стефан Костянев и на ПУ – проф. Запрян Козлуджов, при старта на проекта.

Център за персонализирана иновативна медицина ще изграждат по съвместен проект Пловдивският и Медицинският университет.

Планираните дейности са насочени към пациентите и засягат индустрията за здравословен живот и биотехнологии, които касаят диагностиката и индивидуалната терапия. Изследователските дейности ще бъдат с акцент върху онкологията, онкохематологията, интензивната медицина, биоинженерни технологии и биосензори.

 „Персонализираната медицина е едно вълнуващо подмладяване на традиционната медицина. Направление, което най-накрая ще даде възможност за всеки пациент да бъде намерено точното лекарство в правилния момент“, заяви ректорът на Медицинския университет  проф. Стефан Костянев.

Центърът за компетентност е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  и е на стойност над 23 млн. лева. Сумата, която ПУ „Паисий Хилендарски“ ще получи, е в размер на 11 милиона лева.

„Планираме да осъществим реконструкция на съществуващата ни сграда, изцяло обновяване на улица „Костаки Пеев”, където в момента е нашият технологичен център. Там има няколко лаборатории, които са плод на предходен проект по структурни фондове. Ще доразвием този комплекс, в който се предвижда изграждането на още 5 нови лаборатории със съвременна техника”, заяви ректорът на ПУ проф. Запрян Козлуджов. Целта е създаването на продукти.

Предвижда се реализацията на 12 мащабни иновационни програми, в които ще се включат водещи национални и чуждестранни изследователи. Заслуга за постигнатите до момента добри резултати имат и учените от БАН. Сред тях е и директорът на Института по минералогия и кристалография към академията проф. д-р Росица Николова.