Предвидени са открит урок по английски за деца и родители, уъркшоп с хористи и студенти, турнир по шахмат и фотоизлжба

Центърът за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Пловдив се включва в Националните дни на неформалното образование. Инициативата обединява 30 институции и организации от всички образователни сектори и степени, които развиват иновативни практики за неформално образование за учещи през целия живот от всички възрасти. В рамките на инициативата, която ще се проведе от 13 до 15 октомври, ще се популяризират постиженията и приносите на неформалното учене.

Четири школи от ОДК са включени в Календара на националните и ще представят иновативни практики за неформално обучение.

На 13 октомври школата „Забавен английски“ с ръководител Мариета Царева ще проведе открит урок  за деца и родители „English is fun за деца и родители“. Тя ще демонстрира как децата и техните  родители заедно могат да изпитат наслада от ученето.

На 13 октомври в  АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, под ръководството на Яна Делирадева, ще се проведе уъркшоп “Учещи творчески общности” с деца от хор “Детска китка“ при ЦПЛР и студенти от АМТИИ.

На 14 октомври в  школата по шахмет с ръководител Илияна Полендакова ще се проведе турнир между деца и родители.

В рамките на регионалните дни в сградата на ОДК ще бъде подредена фотоизложба на деца и ученици от щколата  по фотография с ръководител Изабел Хугасян.