Зам.-ректорът на Аграрния университет проф. д-р Владислав Попов взе участие във финалния форум за разпространение на резултатите от работата на ЕК и нейния Механизъм за подкрепа на политиката в областта на биоикономиката

„PlantHealth – Център за диагностика и технологии в здравето на растенията“, който се координира от Аграрния университет, е включен в актуализираната Национална пътна карта на научноизследователската инфраструктура на България (2021-2027). Това е и номинираната партньорска организация от България, под финансовата координация на МОН, за присъединяване към Европейската електронна инфраструктура за наука и технологии в областта на биологичното разнообразие и екосистемните изследвания – LifeWatch ERIC.

На проведената на 8 юли Десета Генерална асамблея на бе одобрено приемането на България за член на LifeWatch ERIC, което означава, че Националната инфраструктура „PlantHealth“ ще се присъедини към престижната общност и ще може да използва споделени съоръжения, ресурси и услуги, за да ускори научните постижения и да насърчи устойчивите изследвания.

LifeWatch ERIC ще помогне на PlantHealth да постави процеса на дигитализация на естествения капитал на биологичното разнообразие и екосистемните услуги в контекст, за да се обработват ефективно големи бази данни, използвайки иновативни технологии, коментират от Аграрния университет.

Очакванията са членството в LifeWatch ERIC да увеличи участието на България в общи изследователски проекти и програми, както и обучението на експерти, магистърски и докторски програми, летни училища и дейности за разпространение.

Европейската комисия и нейният Механизъм за подкрепа на политиката в областта на биоикономиката (PSF on Bioeconomy) проведоха финален форум за разпространение на резултатите от работата и Доклада на експертната група по упражнението за взаимно обучение, който се проведе онлайн преди дни. В събитието взе участие зам.-ректорът на Аграрния университет проф. д-р Владислав Попов. От 2020 г. той е делегат на България в експертната група от страна на МОН.

„Целта на събитието бе да се представят изводите от обучението, формулирани като ключови послания за разработване и прилагане на национални стратегии за биоикономика и планове за действие. Специално внимание бе обърнато на добрите примери, сред които и на проекта на Аграрния университет в рамките на Националната програма „Европейски научни мрежи“ на МОН CAPBIO4BG: “Developing the research & innovation capacity at the Agricultural University of Plovdiv to boost the regional innovation potential in Bio-economy”“, каза проф. Попов.

ЕК създава експертна група за подкрепа при разработването на стратегии за биоикономика. Акцентът е върху 11 държави членки в Централна и Източна Европа, включително и България, които нямат разработена специална Национална стратегия за биоикономика и План за действие, и са част от Инициативата “BIOEAST“. Те могат да почерпят информация, съвети и опит от другите държави членки, които вече имат свои стратегии и действащи планове за действие.