Новоизграденият научен комплекс спечели награда в категория „Социална инфраструктура – наука, култура и образование”

Новопостроеният научен комплекс на Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) в Пловдив бе обявен за сграда на годината в категория “Социална инфраструктура – наука, култура и образование”. Наградата бе връчена на доц. д-р Васил Колев, мениджър проекти в ЦРСББ, по време на официална церемония в София.

Сградата е построена с 30 млн. лева по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” върху терен с площ от 23 477 кв.м., предоставен безвъзмездно от Община Пловдив.

Идеята за създаване на Центъра e на координатора на проекта “Планта Сист“ и директор на ЦРСББ – проф. д-р Цанко Гечев. През 2014 г. две утвърдени научни организации от Германия (Институт по молекулярна физиология на растенията “Макс Планк” и Университет Потсдам), заедно с три български (Институт по молекулярна биология и биотехнологии, Институт по зеленчукови култури “Mарица” и Институт по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН), се обединяват в консорциум за създаване на Център за върхови постижения в растителните науки в Пловдив.

“Тази награда е признание не само за усилията на екипа ни, но и за българската наука като цяло. България вече разполага с Център за върхови постижения в областта на растителната наука, който е без еквивалент за региона и е равностоен на утвърдените центрове в световен мащаб. Страната ни вече е на картата на световната наука на най-високо ниво и тепърва ще се утвърждава като притегателен център за висококвалифицирани учени, които ще реализират своите научни открития в родината ни”, заяви проф. д-р Цанко Гечев.

Сградата разполага с 6 изследователски лаборатории и 8 климатични помещения, оборудвани с технологии от най-ново поколение, както и с две оранжерии с обща площ от 4 000  кв.м. Всяка се състои от 12 секции с индивидуална климатизация. Административният корпус на сградата включва офиси, амфитеатрална конферентна зала с 300 места и 4 учебни зали с по 80 места.

В Центъра функционират научни отдели по молекулярна физиология на стреса, селекция и зеленчукови култури, растителна клетъчна биотехнология, растителна метаболомика, биоинформатика и технологичен трансфер и управление на интелектуалната собственост.