Младите дарования показват компютърни графики, рисунки в техника туш и перо, макети на куб и живописни платна, създадени в часовете по специални предмети

Възможно ли е дистанционно обучение, когато става дума за изкуство, и как се реализира на практика. Отговор дават виртуалните изложби на учениците от Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов”, на които младите дарования показват какво и как са работили от разстояние под напътствието на преподавателите си по специалните предмети. Творбите са качени на сайта на училището.

Съвместно представяне с изложба “Компютърна графика” правят 11-класниците от специалности “Графика”, “Живопис”, “Стенопис”, “Иконопис” и “Скулптура”. Гиназистите са получили задание “Дигитален портрет/ Автопортрет” и са реализирали проектите си чрез апликации за обработка на растерна графика.

Графиците от 8 до 12 клас имали за задача да създадат рисунки в техника туш и перо, да експериментират в смесена техника, като например лави (размит туш), или в комбинация с акварел, да изпробват работа с цветна подложка, сив и черен картон. Темите и сюжетите в изложбата с техни творения са претворени в портрети, автопортрети, фигурални композиции, природни гледки и натюрморти.

„Архитектура – макет на обемна модулна композиция от прости геометрични тела – куб“ е темата, поставена на 8-мокласниците от специалност „Пространствен дизайн“. Въпреки липсата на материали и ограничените налични средства за работа, учениците доказали, че са овладели основните знания за симбиозата между обемите на обектите в композицията, макетиране с хартия, каширане и апликиране.

Гимназистите от специалност “Стенопис” се представят с проекти за различни стенописни техники – сграфито, витраж, секо и стъклопис, както и с изпълнението на задачи по цветознание и композиционни решения – розета и тапет.

Във виртуалната изложба могат да се видят също живописни творби на ученици от 9 до 12 клас.