Участниците са творци с педагогически опит, които ще работят в продължение на седмица по проект „Споделено в цвят“, а на финала ще открият изложба

Национална художествена гимназия “Цанко Лавренов” събира изявени български и македонски художници на пленера “Споделено в цвят”. Училището спечели финансиране на стойност 14 396 лева от Национален фонд “Култура” по програмата за възстановяване и развитие на държавни, регионални и културни институти. Творческото събитие ще се реализира в периода от 26 до 31 август.

В пленера ще участват известните български и македонски художници: Ангел Китипов, Ваня Годжелова, Георги Иванов (Жорж Трак), Мария Трпеска, Петър Чучулигов, Полина Тодорова, Светлозар Чавдаров, Стефан Анчевски, доц. д-р Стоян Дечев и гл. асистент д-р Юлиан Станкулов. Авторите имат богати творчески биографии, а част от тях са преподаватели в НХГ “Цанко Лавренов” и Национална художествена академия – София. Те ще имат възможност да рисуват в специализираните ателиета на Арт резидънс център на фондация “Тракарт-2000” или на интересни места в Пловдив. Подготвена е богата културна програма, свързана с историята и развитието на града. Пленерът ще завърши с обща изложба, която ще се открие на 31 август от 18 часа в културен център “Тракарт”.

Обмяната на опит и идеи, споделянето на иновативни, добри и работещи практики, приложими в образователния процес, насочен към учениците са сред основните очаквани резултати. Идеята е пленерът да стане традиционен и да бъдат канени художници с педагогически опит, които да споделят творчески иновации и класически и съвременни методи в преподаването на ученици с художествени заложби. Това ще бъде предпоставка за създаването на съвместни дейности между учителите и учениците в училищата по изкуства към Министерство на културата и ще позволи участието на изявени художници в творческия и образователен процес.

В бъдещ план се предвижда гостуването на автори от различни държави с обогатяващи европейските хуманни представи и съвременни търсения в областта на визуалните изкуства на преподавателите в нашите институции за образование и култура. Част от творбите ще станат собственост на НХГ “Цанко Лавренов”, което е начин да се разшири съществуващата колекция на изявени български и чуждестранни автори. Тя ще бъде достъпна за учениците и преподавателите и ще помогне за изграждане на по-задълбочена представа от децата за възможностите за творческо развитие в областта на визуалните изкуства.