Ще съдействам стадион „Рома“, където тренира детският футболен отбор от „Столипиново“, да бъде преведен във вид, годен за тренировки и турнири, казва кандидат-кметът за район „Източен“ Иван Стоянов

Хора от етносите да преминават обучение за валидиране на знания, умения и компетентности в професионалните гимназии по търсени на пазара на труда специалности. Идеята е на директора на общинско предприятие „Чистота“ Иван Стоянов, който е кандидат-кмет на ГЕРБ за район „Източен“. 99 на сто от служителите във фирмата били без образование, а същевременно имало нужда от автомонтьори и друг вид специалисти, за които има недостиг на кадри. Колегите му от ВиК също се нуждаели от квалифицирани специалисти, но трудно намирали.

„Ако получа вота на жителите на района, ще съдействам хора от квартал „Столипиново“ да се възползват от възможностите на програмите за обучение на възрастни, а тези, които имат необходимото образователно равнище, да се преквалифицират чрез неформално обучение“, обяснява Иван Стоянов.

Условията за валидиране на професионални знания и умения са заложени в Наредба 2 от 2015 година, която регламентира правото на граждани да поискат признаване на компетентности в професионални гимназии и центрове за професионално обучение. Системата за валидиране е заложена в Закона за професионалното образование. Желаещите подават заявления, след което по таблица за съответната професия се преценява какви знания и умения притежават и се прави индивидуална програма за доучване. Ако нямат нужда от допълнителна квалификация, те полагат изпит пред комисия и успешно представилите се получават свидетелство за валидиране на степен на професионална квалификация. Средства ще се търсят чрез общинската програма за образование 2020-2022 г.

Като директор на „Чистота“ Стоянов е организирал лекции за опазване на околната среда и разделното събиране в училищата на квартала. Смята да продължи тази практика, добавяйки здравни и беседи срещу домашното насилие. По мнението на Стоянов по-будните деца могат да бъдат привлечени като доброволци към неправителствени организации като БМЧК и НАРД. Отчитайки огромния успех на проекта „Растем заедно“, когато деца и родители от махалата посещават заедно културни събития, той ще търси вариант за неговото продължение.

Стадион „Рома” е другата амбиция на Иван Стоянов. Там тренира детският футболен отбор от „Столипиново”, воден от бившия нападател на елитния нигерийски юношески отбор Kwara United – Филипс Шегун. Нигериецът има подписан договор с администрацията на „Източен” за провеждане на занимания по футбол на ученици от квартала.  Детският тим обаче не получи картотека за първенствата при подрастващите тази есен. Причината – стадион „Рома“, който не отговаря на изискванията, а е посочен от клуба за домакинските си срещи. Освен, че теренът е в лошо състояние, няма съблекални, ток, вода, охрана. Стоянов заяви, че ако получи подкрепа, ще се заеме с реновирането на игрището.