От започналите преди четири години 101 първокурсници, успешно завършват едва 56 бакалаври

Шестима бакалаври и магистри отличници дипломира утре Химическият факултет на Пловдивския университет. На тържествена церемония утре шапки ще хвърлят 56 бакалаври и 30 магистри.

„Абсолвентите тази година са с 21 по-малко в сравнение с миналата, като негативната тенденция ще се запази в национален мащаб и в следващите години, коментира деканът доц. Веселин Кметов.

За опасния спад в броя на студентите по природни науки се пише и говори много, допълва той и припомня, че в тази връзка МОН обсъжда освобождаване от такси за обучение в неатрактивните, но важни професии, сред които са и петте предлагани във факултета химични специалности.

„На химията разчитаме за нови лекарства, препарати за растителна защита, нови материали, технологии и решения за опазване и съхранение на околната среда и безопасността на храните. Европейската комисия обяви 2019-а за година на Периодичната система на химичните елементи. Всичко около нас, а и самите ние сме „сглобени“ от атомите от тази периодична система, но все повече се нуждаем от отговорни специалисти, които да могат да контролират „химичните сглобки, категоричен е деканът.

От започналите обучение преди четири години 101 първокурсници, дипломи ще получат едва 56. Първенците на випуска са две студентки с равен успех „Отличен” 5.97. Ани Иванчева и Мая Иванова завършват специалност „Анализ и контрол“. На двете се пада честта да прочетат Галилеевата клетва.

Поздравления към абсолвентите ще поднесат представители на бизнеса.