В модерен кабинет ще провеждат от днес часовете си по изобразително изкуство, по технологии и предприемачество учениците от ОбУ „Йордан Йовков“. Една от бившите работилници в корпуса за професионална подготовка е тотално преобразена със средства, дарени от френския инвеститор Жоел Льовеж. Преди две години, когато решава да търси възможности за бизнес у нас, той си поставя за цел да осъществи и социални каузи. Избира училище, в което преобладаващият брой ученици са от етнически произход.

С дарените 30 000 евро е сменена дограмата, сложени са окачени тавани, стенита са шпакловани и боядисани. Закупено е и модерно оборудване – работни маси и дърводелски тезгяси, стативи за рисуване, интерактивен дисплей. С останалите след ремонта средства предстои да бъдат поставени предпазни решетки на стълбищата в основната училищна сграда.

На следващ етап ще бъдат дооборудвани кабинетите по професионална подготовка по фризьорство и готварство.

„Малцинствата са важни за равновесието в общността, така че трябва да се полагат грижи за тяхното образование и реализация. Бъдещият свят се подготвя в днешната класна стая“, убеден е Льовеж.