Мотото е „Самоинициативност, сътрудничество, споделеност“ с акцент върху ученическото самоуправление

„Самоинициативност, сътрудничество, споделеност“ е мотото на есенния образователен форум “Извън формата” на Младежки център Пловдив, който ще се проведе на 2 октомври. Поредното издание на форума, насочено към педагози и заети в образователната и културната сфера, ще акцентира на теми като стереотипи и предразсъдъци, доброволчество, извънкласни проекти и активности, училищни общности и други. По традиция участие като лектори ще вземат утвърдени експерти в сферата на неформалното образование. Участниците ще имат възможността да чуят и гласа на младите по темата за ученическото самоуправление. И това събитие е мотивирано от програмата „Младите (въз)действат“, чиито теми провокират работещите в образователната сфера да намерят различен подход и да изградят връзка с реалните потребности на децата и младежите.

Събитието ще се проведе на 2 октомври, на открито в биоградинката на Младежкия център от 10:00 до 16:00 часа. Предназначено е за представители на училища и детски градини (директори, преподаватели, педагогически съветници), уредници на читалища и професионалисти, работещи с деца и младежи, в образователната и културната сфера. Участието е безплатно, нужна е само предварителна регистрация тук: https://forms.gle/DTCrK21caWufQF1S9<https://forms.gle/DTCrK21caWufQF1S9fbclid=IwAR2uQyfvnv4kiArfPJUhfvs-2-yUX-rG3qA_YFfMmSffEiQGsc29PBPfUaQ>