Семейството на дългогодишния директор на ЕГ „Иван Вазов” е основател на организацията, която ще насърчава постигнати успехи и дейности за формиране на активна гражданска позиция

Фондация на името на емблематичния директор на Езикова гимназия „Иван Вазов“ основа семейството на Мариана Димитрова. На 3 октомври се навърши една година от кончината на амбициозната дама, която в продължение на 25 години бе начело на елитното училище. Учредяването на неправителствената организация е начин да се почете дългогодишната дейност на Димитрова в образователната система, както и приносът й за обществения и културния живот на Пловдив.

Основната цел на е да осъществява програми в областта на образованието, науката, социалната дейност за подпомагане на учениците и учителите от Езикова гимназия „Иван Вазов“ за иновативно усвояване на учебния материал и постигане на успехи в научната дейност и практичните умения. Заедно с това ще се насърчават формалното и неформалното образование и обучение, доброволчеството, формирането на активна гражданска позиция, както и развиването на дейности и инициативи, насочени към активното участие на учащи се в гражданското общество.

“Мариана смяташе учениците си за собствени деца и ето защо ние решихме, че можем, в известна степен, да продължим делото ѝ чрез Фондация „Мариана Димитрова“, която да подкрепя ученици и учители от гимназията”, казват учредителите.

Създаването на фондацията от семейството е провокирано от необходимостта от добри примери за мотивирани и можещи ученици и учители, които имат желание да се развиват.

Вече започна кампанията за първите кандидат-стипендианти, като крайният срок за поддаване на документи е 20. октомври. Имената на учениците-стипендианти ще бъдат обявени на 29.октомври, когато ще бъде тържествено отбелязана 60-годишнината на гимназията. Към момента кампанията е насочена към учениците от деветите класове.  Повече информация за изискванията можете да намерите тук: http://bit.ly/2NvHv34

Припомняме, че Мариана Димитрова почина на 58-годишна възраст сред продължително боледуване. Тя бе директор на ЕГ “Иван Вазов” от 1993 до 2017 г. Два мандата общински съветник в Пловдив и председател на Постоянната комисия по образование в местния парламент. Носител на почетно отличие “Неофит Рилски” през 2002 и 2014 година за дългогодишна, цялостна, високопрофесионална дейност в системата на народната просвета, „Почетен знак на Пловдив” през 2006 година. През 2018 година Мариана Димитрова-Гичева беше удостоена посмъртно със званието „Почетен гражданин на Пловдив“.