images

Конкурс за финансиране на проекти по програма “Знания за успех” обявява фондация “Работилница за граждански инициативи”, финансирана от SAP Labs България. В него могат да участват само училища за средно образование чрез своите училищни настоятелства.

Програмата ще подкрепи инициативи, насочени към предоставяне възможности за кариерно развитие и консултиране на ученици от горния курс на обучение или превръщане училищните библиотеки в място, което стимулира желанието за учене. Кандидатстването става чрез изпращане на попълнени формуляр и бюджет на проекта. Крайният срок е 1 октомври.

“Знания за успех” за четвърта поредна година цели да предостави нови възможности за развитие на младежи с ограничен достъп до финансов и образователен ресурс. До момента по програмата са подкрепени 24 училищни настоятелства, чиито проекти са достигнали до близо 15 000 ученици на възраст между 14 и 18 години от цялата страна.