136057518116

30-годишен юбилей ще отпразнува на 26 май филиалът на Техническия университет в Пловдив. От създаването си досега висшето учебно заведение е обучило над 8500 инженери и в момента българската индустрия очаква следващия випуск технически кадри с висше образование, а търсенето силно надвишава предлагането.

На баланса между образование и бизнес ще бъде посветена кръглата маса “ 30 години успяваме заедно”, която ще започне в 15 часа на 26 май в Заседателната зала на Ректората. В нея ще вземат участие ръководителите на вуза, директори на 5 средни училища в Пловдив и 12 фирми, дарили лаборатории за обучение на студентите от филиала. Участници ще бъдат и представители на 5 индустриални клъстера, в които филиалът членува. Това са клъстер “Тракия икономическа зона”, клъстер “Информационни и комуникационни технологии”, клъстер “ Зелена синергия”, клъстер “Мехатроника и автоматизация” и Аутомотив клъстер България. В деня на празника японската фирма SMC за роботи и автоматизирани системи и компоненти ще представи 9 модулна гъвкава автоматична моонтажна система FMS – 200, с която студенти и ученици от техническите училища ще правят упражнения в продължение на 30 дни.

За 27 май е насрочена петата международна научна конференция ТЕХСИС 2016, в която ще вземат участие учени от България, Украйна, Беларус, Румъния, Чехия, Австрия, Франция, Турция и Нова Зеландия.