Фармацевтичен симулационен център отвори врати днес в Медицинския университет. В Центъра са обособени две лаборатории за развитие на уменията, необходими на бъдещите фармацевти. Целта е по иновативен начин студентите да се запознаят с достиженията на науката.

В Центъра ще се обучават студенти от Фармацевтичния факултет и от Медицинския колеж, както и магистрите от двете нови програми по проекта ОМНИЯ – „Иновативни лекарства“, съвместно с БАН, и „Иновации на предприемачеството във фармацевтичния бизнес“, съвместно с Пловдивския университет. По проекта ще се надгражда не само специализираното обучение на студентите, но и техните професионални умения чрез създаване на виртуална лаборатория „Чиста стая“. Фармацевтичен симулационен център отвори врати в Медицинския университет Предстои закупуване на мобилни устройства и разработването на специализиран софтуер.

Това е третият симулационен център в университета, наред с Медицинския симулационен тренировъчен център, сертифициран от Американския колеж по хирургия, както и Симулационния център във Факултета по дентална медицина.