ОУ „Димитър Талев“ бе домакин на Регионален форум за обмен на образователни иновации

„Учи за живота, не за теста“ – това е слоганът на ученици и учители от ОУ „Димитър Талев“, които са част от четиригодишния проект на училището „С иновации за ефективно образование към успешни личности“. Той е изписан и на входа на преобразеното пространство за презентации и неформално общуване на третия етаж на учебното заведение, оборудвано с амфитеатрални седалки и интерактивен екран. Дейностите по проекта, резултатите и анализите бяха представени на Регионален форум за обмен на иновации, на който свои добри практики споделиха училища от Пловдив, Смолян, Пазарджик, Кърджали и Хасково. Всички те залагат на проектно базираното обучение, така че знанието да бъде преживяно с цел осъзнаване необходимостта да се изучава. По този начин децата се чувствали удовлетворени и мотивирани. Що се отнася до въвеждането на облачни технологии, учителите заявиха, че използването на устройствата в клас е контролирано, за да не бъде самоцел.

„Идеята е, когато са в училище, на децата да не им е страшно, трудно и скучно, а да идват защото виждат смисъл, а не защото обучението е задължително до 16 години“, обърна се към колегите си Наталия Михалевска – директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН, която бе сред гостите на форума.

Училището домакин представи иновативния проект, който реализира в периода 2018-2022 година. Първата иновация е обединяването на два последователни учебни часа, като урокът е структуриран по различен начин. Тя се прилага в 5, 6 и 7 клас по предметите български и литература, математика и английски. Иновацията в начален етап е смесен блок – час, самоподготовка с приложение на знанията, проектно базирано обучение и е въведена в 1 и 2 клас. Третата е свързана с дейности в целодневна организация на учебния ден за 3 и 4 клас – тя се изразява в удължено време за самоподготовка в рамките на 90 минути и е разгърната в три последователни модула – мисля, уча, знам. Идеята е в първия модул ученикът да извади целия запас от знания, които са му необходими, вторият – да ги приложи, а накрая сам да отчете до каква е овладял знанията, а не просто да си тръгне от училище с проверена тетрадка за домашна работа.

„В четирите години, в които прилагаме иновацията, тя непрекъснато разгръщаше обхвата си и се увеличава с по още една паралелка. Правим детайлни анализи на постигнатите от учениците резултати. Запазихме 21 групи за целодневна организация – за всеки клас, което повиши качеството на обучение. Въпреки че някои колеги от прогимназиален етап бяха скептични от двата последователни блока, сега са убедени в успеха на тази иновация. По математика, например, времето винаги не достига, а тук децата имат възможност да овладеят знанието, да зададат въпроси. Ако учениците имат любопитство, те внимават, а това неминуемо води до добри резултати. Когато учителят намери пътя и има свободата да експериментира, всичко може да се случи“, пояснява директорът на ОУ „Димитър Талев“ Ирина Чолакова.

Що се отнася до използването на технологиите, които при тях са въведени и в начален етап, тя пояснява, че не са самоцел. Учителят решава до каква степен и как да ги прилага така, че да имат добавена стойност.

„В никакъв случай, ако темата не е благодатна да се ползват устройства, не прибягват до тях. Преди да въведем модела 1:1 в начален етап трябваше да убедим родителите да ни се доверят, защото се опасяваха, че това е период, в който децата се ограмотяват и технологиите ще попречат. Тук идва педагогическото майсторство на учителя – успоредно с технологиите да се развива уменията за четене, за писане, фината моторика. Затова е важен интердисциплинарният подход – търсим връзка между учебните предмети, за да няма изолирано преподаване. Учениците имат тетрадки, ползват химикал и молив, овладяват правописни правила. Но формират и дигитални компетентности“, добавя Чолакова.