_a+profesora+maestra+alumnas+profesor

Конкурс под оригиналното мото „Учител будител във виртуалното пространство“ обявява Националният център по безопасен интернет. Призивът към всички учители е да изнесат урок, свързан с правилата за сигурност в мрежата. Пловдивските  педагози също влизат  в играта по всички предмети от начален до горен курс.  Включването в кампанията става с провеждане на урок „Нашите правила в интернет“. От центъра са готови да предоставят на учителите помощни материали в три възрастови групи – 1-4, 5-8 и 9-12 клас.

Ако искат да се включат в състезанието и да получат награди, педагозите трябва да попълнят формуляр, в който да опишат впечатленията си и ефекта от часа и да го изпратят до 1 декември на сайта на центъра. За най-оригиналните идеи са предвидени награди.