ПУ бе домакин на първата среща по проекта.

Целта на проекта, чийто координатор е Пловдивският университет, е да обучи преподаватели, ресурсни учители и психолози за работа с ученици със специални потребности

ПУ бе домакин на първата среща по проекта.

Учители стават посланици на приобщаващото образование. Сред поредица обучения те ще придобият професионални умения да работят и да развиват училищата като институции за приобщаващи образователни практики и ще имат нужните знания и умения, които да прилагат при работата си с ученици със специални образователни потребности.

Това стана ясно на първата международна среща по проект „Посланици на приобщаващото образование“, която се проведе в Пловдивския университет. Вузът е координатор на проекта по  „Еразъм+”,  а партньори СА СУ «Паисий Хилендарски», Национално сдружение на професионалистите, работещи с хора с увреждания, Средно техническо училище «Сулуова Сехит Еркан Аяс Месели», Турция и компания «Феникс КМ», Кортемарк, Белгия.   Целта на проекта е да се обучат преподаватели, психолози и ресурсни учители, които да подкрепят разработването, прилагането и интегрирането на успешни приобщаващи образователни практики.

Учителите са най-ефективните посланици на приобщаващото образование. След обученията те ще притежават знания и умения в управлението на разнообразието в класната стая и  ще предлагат стратегии за насърчаване на приобщаващи практики в общообразователните училища.  Ще работят в посока изграждане на училищни общности, ще могат да създават мотивиращи учебни материали, насочени към индивидуалните потребности на всеки ученик, обясняват координаторите на проекта от ПУ.