ПУ бе домакин на първата среща по проекта.

Целта на проекта, чийто координатор е Пловдивският университет, е да обучи преподаватели, ресурсни учители и психолози за работа с ученици със специални потребности

ПУ бе домакин на първата среща по проекта.

Учители стават посланици на приобщаващото образование. Сред поредица обучения те ще придобият професионални умения да работят и да развиват училищата като институции за приобщаващи образователни практики и ще имат нужните знания и умения, които да прилагат при работата си с ученици със специални образователни потребности.

Това стана ясно на първата международна среща по проект „Посланици на приобщаващото образование“, която се проведе в Пловдивския университет. Вузът е координатор на проекта по  „Еразъм+”,  а партньори СА СУ «Паисий Хилендарски», Национално сдружение на професионалистите, работещи с хора с увреждания, Средно техническо училище «Сулуова Сехит Еркан Аяс Месели», Турция и компания «Феникс КМ», Кортемарк, Белгия.   Целта на проекта е да се обучат преподаватели, психолози и ресурсни учители, които да подкрепят разработването, прилагането и интегрирането на успешни приобщаващи образователни практики.

Учителите са най-ефективните посланици на приобщаващото образование. След обученията те ще притежават знания и умения в управлението на разнообразието в класната стая и  ще предлагат стратегии за насърчаване на приобщаващи практики в общообразователните училища.  Ще работят в посока изграждане на училищни общности, ще могат да създават мотивиращи учебни материали, насочени към индивидуалните потребности на всеки ученик, обясняват координаторите на проекта от ПУ.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.