Частна езикова гимназия „Стоян Сариев” продължава работа по иновативния проект за създаване на виртуална библиотечна платформа

Учители ще организират заснемане на видео уроци по основни ключови компетентности, свързани с отделните учебни предмети. Педагозите от Частна езикова гимназия „Стоян Сариев” ще подбират  задължителна, препоръчителна и разнообразна литература в различни области; ще сканират и качват образователните материали за 8-12 клас и литературни произведения, като целта е създаване на богата виртуална платформа  в помощ на учениците тяхната подготовка. Предвидена е и секция, в която учителите да подбират и качват най-добрите ученически разработки – домашни работи, есета, проекти, презентации, макети, турнири.

Училището е със статут на иновативно, включено в списъка на МОН.

„Тъй като предлаганата от нас иновация обхваща ученици, преподавателски колектив и родители, предвиждаме поетапно развитие на проекта в рамките на четири години. През учебната 2018-2019 година учениците за първи път ще имат възможност да са част от заснемането на видео уроци по различните предмети и да влязат в ролята на потребители на тази ценна база данни, която подпомага по-пълноценното усвояване на знанията. Освен това ще се научат и как по-ефективно да търсят и използват информация, да активират своя творчески потенциал”, обяснява директорът Светла Тошкова. Част от съдържанието на виртуалната библиотечна платформа ще бъде преведено на английски език.

Идеята е в бъдеще всички образователни институции на територията на България да имат възможност да се запознаят и да използват създадената от частната гимназия информационна база и да почерпят идеи за своя. ЧЕГ „Стоян Сариев“ поддържа тясна връзка с български училища в Америка и Европа с идеята да подкрепя и учениците зад граница.

„Работим в тясно сътрудничество с  Център за творческо обучение, където част от педагогическия ни екип премина обучение за „Училище в облака“. Партнираме си и с НБ „Иван Вазов“, за да популяризираме всички дейности, свързани с иновативния проект”, уточни Тошкова.

Основно училище „Бъдеще” е част от образователен комплекс „Стоян Сариев”. Паралелките от 1 до 4 клас са с ранно чуждоезиково обучение и малък брой ученици, което дава възможност за индивидуална работа при целодневна организация. Децата имат отлични условия за спорт – открити и закрити тенис кортове, зала за тенис на маса, мултифункционална зала. Художествени ателиета развиват заложбите на децата, изкушени от различните видове изкуства.

Паралелките от 5 до 7 клас са със засилено изучаване на английски език. Все още има свободни места в 1 и 3 клас, както е единични вакантни за останалите класове.