Преподаватели от СУ „Пейо Яворов“ взеха  участие в третата работна среща по европейския проект „Истинският Мао – формиране на социални умения за идентифициране, избягване и реагиране при наличието на медийна манипулация“

Учители представяха себе си чрез фалшиви новини пред румънска медия. Провокативното задание бе в рамките на проект „Истинският Мао – формиране на социални умения за идентифициране, избягване и реагиране при наличието на медийна манипулация“, който се реализира по програма „Еразъм+“. За участие в третата работна среща в Брашов заминаха преподавателите от СУ „Пейо Яворов“ д-р Танчо Агушев, Красимира Нанева и Нина Пенкова. В нея се включиха учители от Румъния, България и Унгария.

„Домакини на срещата бяха партньорите от Colegiul National Aprily Lajos – Брашов, Румъния. В училището, основано и построено от средства на родители и дарители през 1837 година, се обучават деца на възраст от 5 до 19 години. Наречено на унгарския поет Лайош Априли, то е единствената гимназия с преподаване на унгарски език в Брашов“, разказа Агушев, който е координатор на проекта от българска страна.

Преподавателите трябвало да изработят индивидуален постер, чрез който да представят себе си, като изискването било характеристиките да включват три недействителни новини за самите тях. Останалите участници трябвало да открият кои са те по време на представянето на всеки презентатор. Всичко това се случило пред камерата на местна медия, за която учителите от трите държави дали интервюта.

„Петдневната работна програма беше изключително наситена. Историческата обиколка в стария град на Брашов отново беше осъществена от младежите, участващи в проекта, които представиха историята на забележителни места – Кулите, Черната църква, крепостната стена и портите на града. Огромно впечатление ни направи най-красивата църква в Брашов – „Св. Николай“ в българския квартал. В нейния двор отваря врати и първото светско румънско училище, създадено от Антон Пан, роден в Сливен през 1776 г.,  с българското име Антон Иванов. Той е и автор на музиката на румънския химн“, разказва Красимира Нанева.

През следващите работни дни се провела онлайн среща с бивш ученик на гимназията, експерт по медийна комуникация и мениджмънт, с който дебатирали методите за  разпознаване на медийната манипулация и техниките за извличане на обективна информация.

Партньорите представили резултатите по проекта до момента и планирали следващите дейности. Последната мобилност ще се проведе през юни догодина в Унгария. В нея ще участват учители и ученици от трите държави.

За проекта:

Проектът е насочен към подобряване на социално-емоционалните компетенции, преследвайки три основни цели:

– изграждане на умения за идентифициране на манипулация на медиите, предотвратяване на насилствената радикализация и насърчаване на демократичните ценности, междукултурното разбирателство и активно гражданство

– насърчаване на включването на обучаеми в неравностойно положение, включително лица с етнически или мигрантски произход

– способност за изследване на местни, глобални и междукултурни проблеми; приемане на чужди гледни точки  за поддържане на ефективна комуникация с хора от други култури