Талантите от училището направиха показно за гостите.

Обучение на тема „Визуално мислене” събра педагози от Великобритания, Дания, Португалия и Испания в СУ „Константин Величков”

„Македонското хоро е в размер 8/8 и се изпълнява бавно и тежко, с леко приклякане”, обяснява хореографът Веска Трайчева, застава в средата на залата и дава знак на акордеониста Рашко Гълъбов, който засвирва „Йовано Йованке”. Хванати през раменете, участниците в урока по танци опитват да влязат в ритъма на популярната народна песен.

Преподаватели от пет държави се включиха в уъркшопа, организиран от СУ „Константин Величков” в рамките на международната среща по проект „DICE” за развитие на иновативност и креативност в образованието. Учители от Великобритания, Дания, Португалия и Испания са на тридневна визита за обмяна на добри практики в Пловдив и за обучение на тема „Визуално мислене”. Разходката из училището бе съпроводена и с урок по танци, на който гостите опитаха да играят право и хоро от Пиринско, а на финала даже се пробваха и на „Бяла роза”. Децата от трети до седми клас в училището изучават хореография като СИП и даже си имат корепетитор акордеонист.

Целта на международния проект е да се тестват обучителни методи, да се подобри образователната среда и постиженията на учениците, а едновременно с това да се повиши квалификацията на преподавателите.

„Визуалното мислене е метод, който въвежда различни символи, части от скици и рисунки. Те заместват дългите обяснения в урока и са по-пряк път към децата. Спестяват се термините с опростени изображения – рисунки на химични процеси и физични закономерности. Методът може да се прилага при изучаване на граматика и анализиране текстове. Съществува т.нар. визуална азбука за предаване на съдържание”, обяснява координаторът по проекта от СУ „Константин Величков” Красимира Иванова.

Една от успешните практики, които вече се прилагат в училището в резултат на обмяната на опит по проекта, е Лего обучението, което развива креативността и може да се използва по всички предмети. Децата създават Лего проекти по определени правила и това дава възможност дори на деца с обучителни трудности да се изявят. Закупени са 30 основни комплекта конструктори за часовете по български и математика. С лего елементи гимназистите пресъздали „Обесването на Васил Левски” и Ботевите „Елегия” и “Хаджи Димитър”, а след това писали есета върху произведенията. В часовете по английски пък конструкторите помагали на децата да разказват истории, като по този начин упражняват различните глаголни времена и форми.

В Дания Лего образованието е доста популярно в преподаването на различни предмети и възрасти, разказа Рике Гран, която е директор на училище и участник в проекта. На въпрос кои са факторите, които водят до високите резултати на датските ученици на международните тестове, тя категорично заяви, че тайната се крие в изградената вътрешна мотивация за учене.

„Стремим се да им дадем отговор на въпроса как знанията, които получават в училище, ще им помогнат в живота. Затова те учат не по задължение, а с вътрешно убеждение и желание. Фокусирани сме върху практическите умения, а не просто върху наизустяване и възпроизвеждане на факти. Учим ги да използват технологиите, но в разумни граници, овладяват различни програми, а не пребивават безцелно в мрежата. Даваме си сметка, че без технологии никой днес не би бил успешен, независимо в каква сфера се реализира”, обяснява Риге Гран и добавя, че всяко дете разполага с персонален компютър в училище.

Координаторът на проекта Eуфемия Росо от Испания изрази мнение, че нейната страна и България са доста традиционни по отношение на образованието, което е твърде много фокусирано върху учебните планове и програми.

„И двете страни се опитваме да променим лекторския тип обучение и да въведем нови методи, при които учениците да са активната страна и да бъдат мотивирани да учат”, добави Росо.

Талантите от училището направиха показно за гостите.