Домакин и партньорска организация е ПГ по вътрешна архитектура и дървообработване

Да се повиши ефективността на преподаването, свързано с устойчивост чрез храната и нейните връзки със здравето на човека. Това е една от основните цели на проекта „Skilled Through FooD“ (“Устойчивост чрез храна”), по който си партнират 5 училища от България, Италия, Испания, Гърция и Латвия. Партньорска организация от българска страна е Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“, която домакинства поредната среща на участниците в проекта. Те бяха посрещната днес по българска традиция в училището, след което имаха среща със зам.-кмета по образование и бизнес развитие на Община Пловдив Стефан Стоянов.

Проектът предвижда създаване на уеб платформа “Meet & Learn”, обучения, летни полеви училища, лабораторни дейности. Идеята е учениците да развият критично мислене относно текущите предизвикателства в областта на храните и околната среда, да изградят умения за решаване на проблеми чрез мултимедийни инструменти и да повишат езиковите си компетентности.

„Тъй като инициативите за устойчиви храни придобиват все по-голямо значение, сега е подходящият момент да бъдат интегрирани в образователната система и ние се отзовахме на поканата да бъдем партньорско училище“, казва директорът на ПГВАД инж. Константин Костадинов.

Утре гимназията е домакин на Международна конференция „Образование за устойчиво развитие чрез храна: нов подход на преподаване в средното образование“. Началото е в 9 часа в „DoubleTree by Hilton“. На нея ще бъдат представени и резултатите по проекта.