Директорът на ОбУ „Христо Ботев“ Ива Пенкова и преподавателят по английски език Марияна Габерова  посетиха център, в който се обучават напуснали образователната система младежи

 

Какви политики прилага ирландската образователна система по отношение на учениците в риск от отпадане видяха на място преподаватели от ОбУ „Христо Ботев“ в Стамболийски в рамките на проекта “Аз и ти – заедно можем повече“ по програма „Еразъм+“. Двугодишният проект е финансиран от Центъра за развитие на човешките ресурси и е съфинансиран от ЕС.

Преди броени дни директорът Ива Пенкова и Марияна Габерова – старши учител по английски език, се завърнаха от Дъблин. Темата на тяхната мобилност бе свързана с превенцията на учениците, застрашени от отпадане. Те посетиха St Dominic’s College, където се запознаха с организацията на ирландската училищна система, политиките, които се прилагат спрямо децата, които има опасност да напуснат класната стая, разгледаха базата и дори влязоха в учебни часове.

„Изключително интересно училище, където цари спокойствие, свобода и сякаш липсва онова напрежение, което често има в нашите учебни заведения. Със сигурност има правила и документация, но те са на заден план. Важни са децата. В часа по изкуство, в който влязох, учениците имаха право да се разхождат в стаята, да си говорят тихо, да си помагат. Останах изключително впечатлена от взаимоотношенията помежду им. Дори си пееха и в това нямаше проблем. Материалите им за работа се осигуряват от училището – в кабинета по изкуства има глина, инструменти, бои и други материали и пособия. По време на първия час работиха с глина, а след това по проект в групи – едните изработваха маски, други описваха в тетрадки материалите, които използват, трети рисуваха декор. В края на часа всички почистиха старателно местата си и събраха материалите“, впечатлена е Ива Пенкова.

Заедно с Марияна Габерова имали възможност да посетят и Crumlin Youthreach Center в Дъблин – център, в който се обучават младежи между 15 и 20 години, напуснали образователната система или с проблеми. В центъра те изучавали математика, информационни технологии, изкуство и практически умения – готварство, фризьорство, градинарство и дърводелство. Целта на преподавателите е да ги накарат да се почувстват значими и ги мотивират да продължат образованието си в колеж. Обядът за всички гости по проекта бил приготвен именно от децата.

„Участието в тази мобилност ни даде възможност за запознанство с учители от други европейски държави, работещи на същото образователно ниво като нас и със сходни на нашите проблеми, за създаване на нови международни проекти и споделяне на добри практики. Курсът бе интерактивен и акцентираше върху развитието на професионалните умения на учителите. Включваше дейности, които са съобразени с продължителността и целите на програмата, имаше баланс между теория и практика, както и възможност за споделяне на наученото“, коментира Габерова.

По проекта тя и колегата й от начален етап Иванка Папалакова са били и в от Lake School of English, Oxford, Англия за участие в обучителен курс на тема „Creative Тeaching in the Primary English Language Classroom“. Запознали се с британската образователна система; използването на различни методи за развитие на въображението, комуникацията и езика; дигитални медии и ИКТ, развиващи грамотност, четене, писане; създаване на творчески дейности в класната стая с CLIL.