Ученици от гимназията бяха и в Европейския парламент в Страсбург по програма Евроскола.

Гимназията ще реализира три проекта по програма „Еразъм +”, учениците ще посетят партньорски училища в Германия, Унгария, Гърция, Италия, Португалия и Турция

Ученици от гимназията бяха и в Европейския парламент в Страсбург по програма Евроскола.

Три проекта по програма „Еразъм+” ще реализира през настоящата учебна година ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров”.

Екипът от учители, който ще работи по проект „Свързано училище – механизъм за изграждане на устойчива и подкрепяща училищна общност” е мултидисциплинарен. Основният приоритет е създаване на ангажираща среда за учители, ученици и родители, като целта е насърчаване на партньорството и превръщане на училището в желано място.

„Целта на проекта е да въведем “свързан” подход и да се учим един от друг – ние от нашите ученици, те от нас, връстниците и родителите си, да се учим от европейски колеги, партньори от целия свят, култури и общности. Училищната свързаност включва силна позитивен климат, активна учителска подкрепа, ученическа и родителска ангажираност”, обяснява координаторът по проекта Лора Колева.

Екипът ще участва активно във вътрешноучилищната квалификационна дейност, ще проведе кръгла маса и ще инициира реализирането на социално значими каузи. Образователната мобилност ще се проведе в Естония, където учителите ще наблюдават уроци в различни училища в Талин.

Германия и Унгария са партньорски училища по втория проект „Европейско бъдеще – ЕС на фокус”. Пловдивските учители и ученици ще посетят партньорските училища и ще представят резултатите от проектните дейности по време на образователните мобилности, ще споделят и обменят опит, ще популяризират българските традиции и обичаи.

Преподаватели и гимназисти ще си сътрудничат в реализирането на проект „Иновативно поддържане и запазване на нематериалните корени в Европа”, по който  ще работят съвместно партньори от Гърция, Италия, Турция и Португалия.

„Печеленето на проекти не е самоцел. За нас е важно да създаваме позитивни нагласи у нашите ученици, да ги стимулираме да бъдат смели и уверени, че могат да бъдат промяната, която искат да видят в света”, казва директорът на гимназията инж. Мариана Маджирова, която е ръководител на проектите.