Преподаватели от професионални направления „Хранителни технологии“ и „Химични продукти и технологии“ обмениха добри практики в Сарагоса

Учебно помагало с методически разработки на уроци, които подпомагат учителите за интегриране на темата за устойчиви хранителни системи, разработват преподаватели от Професионална гимназия по хранителни технологии и техника със свои колеги от Испания. Работата по него е в рамките на проекта „Иновации в хранителната промишленост – учители в действие по програма „Еразъм+”. Проектът е насочен към обявената стратегия на ЕК за намаляване на хранителния отпадък и има за цел усъвършенстване на научно-практическата подготовка на учителите по специални предмети в областта на екологичните и икономическите аспекти на проблема.

„Разработените учебни ресурси ще бъдат качени на сайта на гимназията“, казва инж. Румяна Георгиева, взела участие в проведената обмяна на опит с партньорската организация „Мундус“ от Сарагоса, Испания. Заедно с още 8 свои колеги – преподаватели по професионална подготовка, наблюдавали добри практики в устойчивото управление на храни и се запознали със системата на професионално образование на Испания. По време на мобилността пловдивските преподавали  европейски научили новости за съвременните практики в хранителната индустрия за недопускане разхищение на храни и увеличаване на привлекателността на професиите в сферата на хранителната промишленост.